Scholarship Scheme

From 2018, Niramay is providing Scholarship to the needy and budding girls from the slums of Pune city. Last year we have helped the 26 adolescent girls from daily classes of Kishori Shakti project for their school fees, tuition fees and to purchase books and other necessary material. For the academic year 2018-2019, the total amount spend on Scholarship program is Rs.125000.00 (Rs. One lakh twenty-five thousand only).

List of Beneficiaries for the academic year 2018-2019

For the academic year 2019-2020, total 40 adolescent school going girls from 20 slums were benefited under the Scholarship program.  The funds of Rs.125000.00(One lakh twenty-five thousand Rs. only) were used to pay the school fees, tuition fees, books and other educational needs.

List of Beneficiaries for the academic year 2019-2020

Scholarship Scheme :From 2018, Niramay is providing Scholarship to the needy and budding girls from the slums of Pune city. Last year we have helped the 26 adolescent girls from daily classes of Kishori Shakti project for their school fees, tuition fees and to purchase books and other necessary material. For the academic year 2018-2019, the total amount spend on Scholarship program is Rs.125000.00 (Rs. One lakh twenty-five thousand only).

List of Beneficiaries for the academic year 2018-2019

Sr.No. Date Name of Slum
Name of the beneficiary
Class
1 14.07.2018 Gokhalenagar Sanjana Ramesh Nikam 10
2 14.07.2018 Gokhalenagar Radha Mahesh Malusare 10
3 14.07.2018 Premnagar Payal Prakash Navagire 10
4 14.07.2018 Rautwadi Vanita Premji Jadhav 6
5 14.07.2018 Rautwadi Kirti Ravindra Kadam 6
6 14.07.2018 Kelewadi Vaibhavi Sunil Pasalakar 6
7 14.07.2018 Kelewadi Prachi Maruti Dhamale 5
8 14.07.2018 Kelewadi Rutika Lkshman Yenpure 9
9 14.07.2018 Hadapasar Sanika Santosh Kape 7
10 14.07.2018 Ramtekadi Saloni Nagesh Adagale 9
11 14.07.2018 Ramtekadi Revati Jitendra Suryavanshi 9
12 14.07.2018 Chavhannagar Diksha Bhalachandra Aadhav 8
13 14.07.2018 Chavhannagar Vaishnavi Shekhar Sawant 9
14 14.07.2018 Waraje Malwadi Kasturi Manjulkar 10
15 14.07.2018 Waraje Malwadi Vaishnavi Ramesh Zende 10
16 14.07.2018 Appar Iniranagar Aarya Amit Awasare 6
17 14.07.2018 Appar Iniranagar Yogita Eknath Jadhav 10
18 14.07.2018 Gosavi Vasti Rajashri Ranganath Shahir 5
19 14.07.2018 Chaudhari nagar Shilpa Pirgunda Patil 6
20 14.07.2018 Savitribai Phule Vasahat Sayali Ashok Mahapure 12
21 14.07.2018 Dandekar Puja Ananta Mohol 12
22 14.07.2018 Dandekar Shraddha Dhimdhime 8

For the academic year 2019-2020, total 40 adolescent school going girls from 20 slums were benefited under the Scholarship program.  The funds of Rs.125000.00(One lakh twenty-five thousand Rs. only) were used to pay the school fees, tuition fees, books and other educational needs.

List of Beneficiaries for the academic year 2019-2020

Sr.No. Name of Slum Name of the beneficiary Class
Appar Ota SAmruddhi Pravin Gosavi 6
Appar Ota Vaishnavi Anil Suragude 6
Ambegaon Pathar Anjali Mahesh Chaudhari 10
Ambegaon Pathar Aishvarya Vyanakat Pawar 9
Supar Indiranagar Janhavi Shelar 3
Supar Indiranagar Sakshi Kumbharakar 11
Chvahnanagar Deisha Ghatage 11
Appar Indiranagar Jyoti Patil 11
Appar Indiranagar Ashwini Dasade 9
१० Chaudharinagar Sakshi Mangesh Pawar 8
११ Chaudharinagar Shipla Pirgunda Patil 7
१२ Gokhalenagar Vaibhavi Sachin Paradeshi 7
१३ Gokhalenagar Swapnali Bapu Awachare 12
१४ Janawadi Rakshita Gogekar 9
१५ Janawadi Vaishanvi Gade 10
१६ Gosavi Vasti Rajashri Ranganath Shahir 6
१७ Gosavi Vasti Sarikha Gaikwad 6
१८ Waraje Malwadi Pratiksha Ankush Bagade F. Y.
१९ Waraje Malwadi Shruti Kailas Dighe F. Y .
२० Hadapasar Sakshi Kharade 8
२१ Hadapasar Anushka Gaikawad 8
२२ Kelewadi Rutika Yenpure 10
२३ Kelewadi Prachi Dhamale 6
२४ Kelewadi Vaibhavi Pasalakar 7
२५ Rautwadi Shruti Sakapal 9
२६ Rautwadi Vanita Premaji Jadhav 7
२७ Savitribai Phule Vasahat Sadhana Sevalal Sharma 9
२८ Vaiduwadi Tanuja Lkshman Lokhande 11
२९ Vaiduwadi Shraddha Shankar Jadhav 7
३० Ramtekadi Saloni Adagale 10
३१ Premanagar Suhani Saraode 10
३२ Premnagar Siddhi Mali 4
३३ Dandekar Shraddha Dhimdhime 9
३४ Dandekar Suhani Kambale 10
३५ Chavhanagar Pratiksha Waghmare 9
३६ Barma Cell Dhanashri Dhotre 8
३७ Barma Cell Harshada RAvindra Satpute 6
३८ Yerawada Rajashri Adagale 10
३९ Yerawada Vidya Somnath Chavhan 10
४० Savitribai Phule Vasahat Sayali Mahapure F. Y. BA
४१ Ramtekadi Revati Suryvanshi 10